Aktualne novice
Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo

Aktualne noviceKoledar dogodkov #BEACTIVEDAY 2023

#BEACTIVEDAY je evropski projekt, ki spodbuja gibanje evropske populacije. Vsako leto nastopi na 23. september. Ker se september v Sloveniji mesec športa, smo se na Sekciji za fitnes, rekreacijo in regeneracijo odločili, da bomo gibanje populacije spodbujali skozi celoten mesec.

Potreba po 3 do 5-minutnih gibalnih odmorih med delovnim časom

Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo je pomladi 2023 izvedla delavnice zdravja na delovnem mestu za podjetja po Sloveniji.

Javni razpis za zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem

Slovenski podjetniški sklad je 3.3.2023 objavil Javni razpis P7-2 2023 | COVID MIKROKREDITI 2023 za zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Letos 634,4 milijona evrov za razvoj gospodarstva, turizma in športa

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo v letošnjem letu skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu ponudilo dobrih 634,4 milijona evrov novih finančnih spodbud; od tega 304,9 milijona evrov z lastnimi sredstvi. Ministrstvo z načrtovanim vlaganjem razvojnih sredstev nadaljuje s krepitvijo konkurenčnosti in dodane vrednosti slovenskega gospodarstva.

Brezplačna diagnostična testiranja za oceno telesne zmogljivosti vodij in zaposlenih v zagonskih in MSP podjetjih

Če ste zagonsko oziroma inovativno MSP podjetje, v sodelovanju s Fakulteto za šport vabimo vse vaše zaposlene na brezplačna diagnostična testiranja telesne zmogljivosti z ovrednotenjem zdravstvenega tveganja in nasveti za odpravo pomanjkljivosti.

VAROVANJE ZDRAVJA PRI DELU IN SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA ZAPOSLENIH, NUJA SODOBNEGA, POST-COVID SVETA

Na strokovnem srečanju medicinskih, kinezioloških in ekonomskih strokovnjakov predstavljena najnovejša znanstvena dognanja sodobne medicine o pomenu gibalne dejavnosti na zdravje v obdobju, ki ga je zaznamovala pandemija COVID-19 in njegove posledice na zdravje in delo

Brošura slovenska fitnes iniciativa

Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo je izdala brošuro Slovenska fitnes industrija, ki je prvi tovrstni dokument o športno – rekreativni fitnes panogi v Sloveniji.