Aktualne novice
Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo

Aktualne noviceBrezplačna diagnostična testiranja za oceno telesne zmogljivosti vodij in zaposlenih v zagonskih in MSP podjetjih

Če ste zagonsko oziroma inovativno MSP podjetje, v sodelovanju s Fakulteto za šport vabimo vse vaše zaposlene na brezplačna diagnostična testiranja telesne zmogljivosti z ovrednotenjem zdravstvenega tveganja in nasveti za odpravo pomanjkljivosti.

VAROVANJE ZDRAVJA PRI DELU IN SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA ZAPOSLENIH, NUJA SODOBNEGA, POST-COVID SVETA

Na strokovnem srečanju medicinskih, kinezioloških in ekonomskih strokovnjakov predstavljena najnovejša znanstvena dognanja sodobne medicine o pomenu gibalne dejavnosti na zdravje v obdobju, ki ga je zaznamovala pandemija COVID-19 in njegove posledice na zdravje in delo

Brošura slovenska fitnes iniciativa

Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo je izdala brošuro Slovenska fitnes industrija, ki je prvi tovrstni dokument o športno – rekreativni fitnes panogi v Sloveniji.