Novice | Brezplačna diagnostična testiranja za oceno telesne zmogljivosti vodij in zaposlenih v zagonskih in MSP podjetjih
Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo

Aktualne noviceBrezplačna diagnostična testiranja za oceno telesne zmogljivosti vodij in zaposlenih v zagonskih in MSP podjetjih

Gospodarska zbornica Slovenije, Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo, za Slovenski podjetniški sklad izvaja strokovno oceno potreb zaposlenih in vodij zagonskih ter drugih visokotehnoloških inovativnih MSP podjetij na področju izvajanja preventivnih programov za varovanje zdravja pri delu ter spodbujanja zdravega življenjskega sloga.

Z izvajanjem strokovne ocene želimo ugotoviti obseg navedenih problemov ter kritičnost tveganj, prav tako pa identificirati in promovirati programe za spodbujanje zdravega življenjskega sloga, vzdrževanje in pridobivanje ustrezne telesne teže in drže ter telesne zmogljivosti z vidika preprečevanja kostno-mišičnih težav.

 

Če ste zagonsko oziroma inovativno MSP podjetje, v sodelovanju s Fakulteto za šport vabimo vse vaše zaposlene na brezplačna diagnostična testiranja telesne zmogljivosti z ovrednotenjem zdravstvenega tveganja in nasveti za odpravo pomanjkljivosti. Ob izvedbi meritev so strogo upoštevani GDPR standardi obdelave podatkov.

Agregirani podatki bodo uporabljeni za namen izdelave strokovne ocene obsega tveganja (dokument namenjen zgolj za potrebe Sklada in oblikovanja preventivnih programov), vaša ocena telesne zmogljivosti z ovrednotenjem zdravstvenega tveganja pa vam bo koristila za spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja.

Če boste želeli boste lahko ovrednotene podatke delili z vašim zdravnikom, trenerjem, kineziologom, prijateljem, sorodnikom oz. osebo, ki jo boste izbrali za načrtovanje in izvajanje varnega in učinkovitega vadbenega programa ter druge telesne oziroma športne dejavnosti.

Brezplačna diagnostična testiranja bodo potekala v torek, 11. oktobra 2022, med 12. in 16.uro, na Fakulteti za šport, Gortanova ulica 22, Ljubljana, Dvorana Grintovec.

Meritve za posameznika trajajo približno eno uro, njihov rezultat pa so strokovne informacije in pridobitev veščin ter podpore za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja.

Zadnje ekonomske ocene kažejo, da je mogoče s preventivnimi aktivnostmi in programi vplivati tudi do 36% manj bolniških odsotnosti z dela, pa tudi na boljše splošno počutje, osebno zadovoljstvo, delovno storilnost, učinkovitost in uspešnost zaposlenih. S tem pa tudi na družbeni ugled podjetja, ki lahko privabi kakovosten kader.

Vse o meritvah si lahko preberete na POVEZAVI in v PILOGI.

 

Število mest je omejeno, zato si na elektronskem naslovu odrasli@slofit.org ali s klicem na telefonsko številko 040/760-032 čimprej obvezno rezervirajte svoj termin! Ob imenu in priimku v prijavi pripišite: FIT + naziv podjetja/organizacije, kjer ste zaposleni

Meritve so v sklopu projekta izvedbe strokovne ocena za podjetja brezplačna.

Izkoristite to enkratno priložnost in prijavite vas in vaše zaposlene!


Projekt sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

 

 

Fotogalerija