Cilji
Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo

Cilji


Cilji delovanja Sekcije za fitnes, rekreacijo in regeneracijo za leto 2023

  • Članstvo, register ponudnikov, register strokovnih delavcev

Povečanje članstva in vzpostavitev registra ponudnikov fitnes pojavnih oblik rekreacije in regeneracije ter vzpostavljanje dialoga z MIZŠ glede uveljavljanja usposobljenega kadra fitnes pojavnih oblik rekreacije in regeneracije ter poenotenje Razvida strokovnih delavcev v športu in evropskega registra EREPS (European register of exercise professionals).

  • Aktivnosti za prepoznavanje Sekcije za fitnes, rekreacijo in regeneracijo ter fitnes industrije kot gospodarske panoge v Sloveniji
  • Umestitev dejavnosti fitnes področja na seznam izvajanja operativnega programa vlade za novo kohezijsko obdobje – krepitev imunskega sistema in preventive na področju zdravja

Nadaljevanje pogovorov s pristojnimi službami znotraj Ministrstva za zdravje in Ministrstva za gospodarski razvoj in turizem za umestitev programov in projektov v operativni program za izvajanje aktivnosti krepitve imunskega sistema in preventive za ohranjanje zdravja ter za to pridobitev sofinanciranja oz. podpore.

  • Usmerjeno lobiranje GZS na področju zakonodaje in standardov, ki se uporabljajo v fitnes industriji ter krepitev sodelovanja z ostalimi deležniki.

Doseči moramo poenotenje standardne klasifikacije dejavnosti in ciljano uporabo le-te, z jasno določeno klasifikacijo se bo finančno poslovanje panoge lažje sledilo in bo posledično lažje nastaviti pomoči, razpise in druge aktivnosti s strani države. 

Uveljavitev osnovnih standardov (so v postopku verifikacije v Inštitutu za standardizacijo), priporočil, kodeksov in pravilnikov, s katerimi bo lažje postaviti prakso urejenosti zahtev za delo tako v fitnesu, kot rekreacijskih, regeneracijskih centrih, kot tudi posameznikov znotraj dejavnosti. Pomembno je, da se dejavnost regulira iz naslova pristojnih državnih organov in da se vsebine delovanja vključijo tudi v kurikulum izobraževanja kadra, oz. pre ali do-kvalifikacije kadra za delovanje znotraj dejavnosti.

Nujna ureditev vsebin dejavnosti, ki bo zagotavljala nujnost kinezioloških in strokovnih znanj tudi pri treningih, rekreaciji in regeneraciji, saj je pomembno, da strokovnost izvajalskega kadra jača prepoznavnost dejavnosti kot ključnega faktorja pri zagotavljanju psiho-fizičnega-imunološkega in socialno-družbenega zdravja prebivalstva.  Na ta način se bo dejavnost lahko izognila »samooklicanim« in »nestrokovno« izvedenim šolanjem trenerjev, vaditeljev, itn. 

  • Integracija dejavnosti znotraj javnega sektorja

Na državnem nivoju se bodo vodili pogovori za povezovanje dejavnosti Sekcije s področji javnega zdravstva, zdravstvenih zavarovanj, z željo vplivati na potek regeneracije in rehabilitacije ter utrditev pomena rekreacije v Republiki Sloveniji.

Pridobitev možnosti za formiranje javno-zasebnega partnerstva, skozi podpis kratkoročnih in dolgoročnih pogodb, kot tudi podeljevanje koncesij.

  • Dvig zavesti o pomenu rekreacije in razumevanju pojmov znotraj dejavnosti

Priprava akcijskega načrta za dvig zavesti o pomembnosti rekreacije tako med mladimi, kot tudi starimi prebivalci Republike Slovenije. Hkrati jasna sporočilnost širši javnosti za razjasnitev oz. razumevanje osnovnih pojmov znotraj dejavnosti.