Novice | VAROVANJE ZDRAVJA PRI DELU IN SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA ZAPOSLENIH, NUJA SODOBNEGA, POST-COVID SVETA
Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo

Aktualne noviceVAROVANJE ZDRAVJA PRI DELU IN SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA ZAPOSLENIH, NUJA SODOBNEGA, POST-COVID SVETA

Gospodarska zbornica Slovenije, Sekcija za fitnes rekreacijo in regeneracijo (SFRR) je danes organizirala strokovni posvet na temo nujnosti izvajanja preventivnih programov varovanja zdravja pri delu in spodbujanja zdravega življenjskega sloga zaposlenih in vodij zagonskih ter drugih visokotehnoloških inovativnih MSP podjetij.

 

V COVID in post-COVID obdobju je bilo namreč zaznati povečanje telesne in psihične obremenitve vodij in zaposlenih v zagonskih in MSP podjetjih, usmerjenih v dolgotrajno sedeče in računalniško delo, kar pri ranljivih skupinah kratkoročno lahko vodi k izgorelosti, splošni znižani storilnosti, povečanju bolniških odsotnosti ter nezdravemu življenjskemu slogu; dolgoročno pa k depresijam, slabši telesni zmogljivosti, kostno-mišičnim težavam in kroničnim bolečinam v sklepih ali celo k trajni nezmožnosti dela.

 

 

 

 

Projekt strokovne ocene potreb zaposlenih in vodij na področju izvajanja preventivnih programov zavarovanje zdravja pri delu ter spodbujanja zdravega življenjskega sloga izvaja Gospodarska zbornica Slovenije, Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo, v partnerstvu z ostalimi domačimi in tujimi eksperti, s ciljem ugotoviti obseg zdravstvenih težav ter kritičnost tveganj, prav tako pa prepoznati in promovirati ustrezne preventivne programe za spodbujanje zdravega življenjskega sloga, vzdrževanja in pridobivanja ustrezne telesne teže in drže ter telesne pripravljenosti, zlasti z vidika preprečevanja kostno-mišičnih težav.

 

Strokovno srečanje, ki so se ga udeležili tako domači, kot tuji priznani strokovnjaki, je prva izmed aktivnosti, na podlagi katere bo skupaj s Fakulteto za šport izvedena ocena potreb vodji in zaposlenih na področju izvajanja preventivnih programov za varovanje zdravja pri delu. V drugi fazi, natančneje, 11. oktobra 2022, pa se bodo, prav tako v sodelovanju s Fakulteto za šport, izvajala brezplačna diagnostična testiranja za dejansko oceno telesne zmogljivosti vodji in zaposlenih v zagonskih in MSP podjetjih z ovrednotenjem zdravstvenega tveganja in nasveti za odpravo pomanjkljivosti.

 

Medicinski, kineziološki in ekonomski strokovnjaki so na srečanju predstavili:

·         najnovejša znanstvena dognanja sodobne medicine o pomenu gibalne dejavnosti na zdravje v obdobju, ki ga zaznamuje pandemija COVID-19 in njegove posledice na zdravje in delo;

·         ekonomske učinke in posledice zdravstvenega stanja zaposlenih;

·         tuje in domače primere dobre prakse preventivnih programov in celovite obravnave zdravja zaposlenih.


Poleg priznanih strokovnjakov pa so, kot udeleženci okrogle mize, svoje izkušnje pri izvajanju preventivnih programov za varovanje zdravja in njihove učinke na uspeh in družben ugled podjetja predstavili vodje izvajalcev tovrstnih programov in družbeno odgovornih podjetij.

Celoten program srečanja z vsemi govorci in udeleženci okrogle mize je na voljo na POVEZAVI.

Projekt sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

 

Fotogalerija

Fotogalerija