Novice | Javni razpis za zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem
Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo

Aktualne noviceJavni razpis za zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem

Odprt razpis P7-2 2023 | COVID MIKROKREDITI 2023

 
 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije COVID-19, kar s kaže kot upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

Skupna višina sredstev: 5.000.000 EUR

Max. višina kredita na vlogo: 25.000 EUR (možnost prijave z 2 vlogama)

 1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 28/2023 z dne 3.3.2023:

  1. korak:

   • Vloga za financiranje P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI – dostopna na ePortalu
   • V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.
   • Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (sestavni del vloge za financiranje)
   • Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (sestavni del vloge za financiranje)
   • Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

    

  2. korak: Ustrezne finančne priloge

   

  3. korak: Pošiljanje vloge

  • Dokumentacijo ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. razpisne dokumentacije, se odda na ePortal Sklada.
  • Popolna dokumentacija oddana na ePortal obsega:
  • vlogo za financiranje (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
  • vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
  • vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
  • pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS,
  • računovodski izkazi za leto 2021, skladno z javno objavljenimi na AJPES,
  • bonitetno oceno s.BON-1 (ali eS.BON )


  Več informacij o razpisu P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI 2023 vam je na voljo na telefonskih številkah:

 

Fotogalerija