Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo
Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo

O nas


Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo (SFRR) je samostojno strokovno združenje gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in društev, ki delujejo samostojno ali povezano na slovenskem, evropskem in/ali globalnem trgu fitnesa, rekreacije in regeneracije in jih v prvi vrsti druži potreba po:

  • Strokovni prepoznavnosti področja fitnesa, rekreacije in regeneracije, kot pomembnega dejavnika pri višanju psiho-fizičnega-imunološkega, socialnega, družbenega ter gospodarskega razvoja Slovenije,
  • Povezanosti podjetij in izvajalcev (profitni in neprofitni) na področju fitnesa, rekreacije in regeneracije,
  • vzpostavitvi mreže znanja, partnerstev,
  • skupnem nastopanju in zastopanju interesov dejavnosti fitnesa, rekreacije in regeneracije,
  • postavitvi standardov in kriterijev ter tako prispevati k razvoju dejavnosti in posledično postati ključen sogovornik države za postavitev ključnih preventivnih in kurativnih strategij države ter
  • urejenem vsebinskem in programskem delovanju članov SFRR, ki delujejo na področju fitnesa, rekreacije in regeneracije

Cilj SFRR je povezovanje slovenske fitnes industrije z evropskimi in svetovnimi organizacijami, poenotenje slovenskih pogojev strokovne usposobljenosti ter standardov fitnes pojavnih oblik z evropskim.

SFRR je nacionalna predstavnica Slovenije v Europe Active, največji evropski fitnes organizaciji s sedežem v Bruslju, ki se zavzema za večanje števila aktivne populacije v Evropi, za dvig kvalitete strokovne usposobljenosti ter sistematične pristope (analize, raziskave, simpozije, statistike) s katerimi poskušajo ciljano voditi politiko aktivne Evrope. V sklopu te organizacije je vzpostavljen centralni evropski register strokovnih delavcev v fitnes industriji (EREPS), ki omogoča tekoč pretok delovne sile med evropskimi državami.

SFRR sodeluje tudi z največjo svetovno organizacijo IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association) ter drugimi nacionalnimi panožnimi zvezami.

Predsednik: Marko Geršak
Prva podpredsednica: Polona Gosar
Drugi podpredsednik: Gal Mally
Generalna sekretarka: Tina Lozej