Novice | Letos 634,4 milijona evrov za razvoj gospodarstva, turizma in športa
Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo

Aktualne noviceLetos 634,4 milijona evrov za razvoj gospodarstva, turizma in športa

Lani je ministrstvo skupaj z izvajalskimi institucijami in SID banko ponudilo gospodarstvu in turizmu preko 700 milijonov evrov razvojnih sredstev in podprlo skoraj 5000 projektov.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je na predstavitvi letošnjih razvojnih spodbud povedal, da je pomoč gospodarstvu za omilitev energetske krize pomembna za njegovo preživetje in ohranitev konkurenčnosti. »A za dolgoročno izboljšanje konkurenčnosti in dvig dodane vrednosti pa moramo nadaljevati z vlaganjem v nadaljnji razvoj in rast podjetij, njihov digitalni in zeleni prehod ter večjo produktivnost.«

Letos bo ministrstvo skupaj z ukrepi tudi iz namenskega premoženja izvajalskih organizacij in SID banke gospodarstvu, turizmu in športu ponudilo dobrih 634,4 milijona evrov novih razvojnih spodbud. Od tega bo približno polovica teh sredstev oziroma 304,9 milijona evrov ciljnim skupinam ponudilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj z izvajalskimi organizacijami iz svojih proračunskih sredstev in evropskih sredstev v upravljanju ministrstva.

»Načrt predvidenih javnih razpisov smo pripravili z namenom, da podjetjem in ostalim upravičencem zagotovimo čimbolj predvidljivo možnost koriščenja  javnih sredstev ter boljše in pravočasno načrtovanje investicij,« je poudaril minister Han in dodal: »Pri ukrepih bomo osredotočeni na krepitev produktivnosti, zeleni in digitalni prehod, raziskave in razvoj, spremembo poslovnih modelov, krepitev kompetenc in povečevanje dodane vrednosti.«

Z ukrepi bo ministrstvo podprlo naslednjih osem področij:

  • nova interventna posojila za omilitev posledic energetske ali ukrajinske krize, ki bodo namenjena za investicije in obratna sredstva – skupaj 110 milijonov evrov oziroma 36,1 % razpisanih sredstev. Gre za vzpostavitev novih finančnih instrumentov pri Slovenskem podjetniškem skladu in SID banki na osnovi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize;
  • gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij – 83,1 milijona evrov oziroma 27,2 %;
  • raziskave in razvoj – 33,9 milijona evrov oziroma 11,1 %;
  • podjetništvo in internacionalizacija – 29,3 milijona evrov oziroma 9,6 %;
  • šport – 16,8 milijona evrov oziroma 5,5 %;
  • spodbujanje lesno predelovalne industrije –13,0 milijona evrov oziroma 4,3 %;
  • spodbujanje razvoja turizma – 10,7 milijona evrov oziroma 3,5 %;
  • krožno gospodarstvo – 8,2 milijona evrov oziroma 2,7 %.

Trenutno je objavljenih že pet ukrepov oziroma razpisov, ki imajo predvidene roke za oddajo vlog v letošnjem letu, in sicer Spodbujanje gospodarskih naložb mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, Uvajanje trajnostnih in krožnih poslovnih modelov v zagonskih podjetjih in MSP-jih, Vavčerski sistem spodbud malih vrednosti za MSP-je, Spodbude za raziskovalno razvojne projekte ter Trajnostni razvoj turistične infrastrukture v turističnih destinacijah. Ministrstvo bo 23 novih razpisov objavilo tekom vseh štirih kvartalov letošnjega leta.

Izvajalske institucije in SID banka bodo objavile predvidoma še dodatnih 17 ukrepov v vrednosti 329,5 milijona evrov (med ukrepe SID banke iz zadevnega načrta zajemamo le ukrepe, ki so oblikovani iz naslova vplačila sredstev s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport).

Viri financiranja 28 ukrepov v letošnjem letu so integralni proračun Republike Slovenije  in evropska sredstva (Načrt za okrevanje in odpornost, stara in nova kohezijska ovojnica). Podjetjem bo ministrstvo s tem ponudilo dobrih 62 % nepovratnih, skoraj 34 % povratnih spodbud in dobre 3 % tako imenovane kombinacije nepovratnih in povratnih finančnih sredstev.   

Načrt okvirnih javnih razpisov

Podjetja in ostali upravičenci lahko na spletnem mestu gospodarskega ministrstva najdejo časovnico predvidenih letošnjih objav in okvirne usmeritve posameznih javnih razpisov. Ministrstvo bo časovnico tekom leta posodabljajo. Področje športa, rokodelstva in ostale načrtovane prilagoditve portfelja razvojnih spodbud bo v zadevni načrt vneslo oziroma ga noveliralo predvidoma spomladi.

Dodeljena razvojna sredstva gospodarstvu v leto 2022

V 2022 je ministrstvo v partnerstvu z izvajalci s Slovenskim podjetniškim skladom, javno agencijo SPIRIT Slovenija, Slovenskim regionalno razvojnim skladom in SID banko slovenskemu gospodarstvu ponudili preko 700 milijonov evrov razvojnih sredstev. S tem je podprlo skoraj 5000 projektov v gospodarstvu in turizmu. To ne vključuje dodatnih ukrepov pomoči gospodarstvu v času energetske krize, sprejetih z interventno zakonodajo konec 2022.

»Na ta način smo spodbudili investicijski cikel podjetij za krepitev produktivnosti, visokokakovostne tehnološke opremljenosti, digitalizacije in zelene transformacije. V turizmu pa smo s tem zagnali investicijski cikel v dvig kakovosti namestitvenih kapacitet in prestrukturiranje večjih smučišč v gorska središča s celoletnim turizmom. S tem pa krepimo konkurenčnost in dodano vrednost slovenskega gospodarstva,« je poudaril minister Han.

Ministrstvo je v 2022 zelo hitro v prakso spravilo Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), kjer je razpisalo kar 98 % evropskih sredstev iz NOO. Na ta način je ministrstvo upravičencem omogočilo dovolj časa za izvedbo projektov, saj EU daje sredstva na voljo le do leta 2026. Glede iztekajoče kohezijske ovojnice 2014-2020, v kateri je bilo gospodarstvu na voljo okrog 0,9 milijarde evrov EU sredstev, je ministrstvo konec 2022 že izplačalo 97 % teh sredstev. Na ministrstvu pričakujejo, da bodo razpoložljiva kohezijska sredstva iz preteklega finančnega obdobja predvidoma tudi uspešno počrpali (povzeto po gov.si).

 

Celotno novinarsko konferenco ob predstavitvi Načrta razvojnih spodbud 2023 si lahko ogledate na POVEZAVI.

Fotogalerija