Poslanstvo
Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo

Poslanstvo


Povezati podjetja in izvajalce (profitne in neprofitne) na  področju fitnes industrije, vseh fitnes pojavnih oblik rekreacije in regeneracije, vzpostaviti mrežo znanja, partnerstev, postaviti standarde in kriterije ter tako prispevati k razvoju dejavnosti in posledično postati kredibilen sogovornik države pri postavitvi ključnih preventivnih in kurativnih strategij države.