Ugodnosti članov SFRR
Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo

Ugodnosti članov SFRR


S članstvom v Sekciji za fitnes, rekreacijo in regeneracijo pridobite:

  • neomejen dostop do Pravilnikov, kodeksov, standardov in drugih dokumentov, ki so podlaga za delovanje katere koli fitnes pojavne oblike
  • Info center (pridobivanje splošnih in pravnih informacij pomembnih za vaše delovanje)
  • možnost udeležbe na izobraževanjih, 

  • možnost udeležbe pri vseh ključnih dogodkih GZS (Vrh slovenskega gospodarstva, Vrh malega gospodarstva, Podelitev nagrad GZS, Okoljski dan)

  • možnost vključitve vaše ponudbe v katalog Član – Članu,

  • seznam kontaktih podatkov v Sloveniji (seznam do 1.000 podjetij letno brezplačno)

  • na vaš naslov boste dobili tudi druga zanimiva obvestila, vabila

  • na vaš naslov boste dobili Zakonodajni Kompas (strnjene vse sprejete, pomembne spremembe zakonodaje)

  • na vaš naslov boste dobili Poslovni Tednik (strnjena vse pomembne informacije, ki jih kot podjetnica-podjetnik ne smete spregledati)

  • in še več, kot že zapisano najdete v priponki (Pregled storitev GZS)